Rejestracja i sprzedaż spółki „ready made“

Poprowadzimy całą procedurę założenia i sprzedaży gotowej spółki „ready made“

Oferujemy zakładanie spółek (spółka z o.o. lub spółka akcyjna) wg potrzeb klienta, jak również sprzedaż gotowych spółek „ready made“. We współpracy z kancelarią adwokacką poprowadzimy całą procedurę, przygotujemy umowę spółki, zapewnimy udział notariusza oraz przeprowadzimy postępowanie rejestracyjne. Zapewniamy również spotkanie z adwokatem bądź doradcą księgowym lub podatkowym. Zatem wszystkie czynności związane z założeniem spółki załatwią Państwo w umówionym terminie w jednym miejscu oraz w Państwa rodzinnym języku – języku polskim.

Rejestracja spółki (spółka pod klucz)

  • Zakładana wg potrzeb klienta
  • Pomożemy przy założeniu konta bankowego w celu wpłacenia kapitału zakładowego
  • Przygotujemy potrzebne dokumenty
  • Zapewnimy zezwolenie na prowadzenie działalności w urzędzie ds. działalności gospodarczej
  • Rejestracja Spółki w Rejestrze Handlowym
  • Zgłoszenie Spółki w Urzędzie Skarbowym jako płatnika podatku dochodowego

Sprzedaż spółki „ready made“

Spółka „ready made“ – już istniejąca, wcześniej przygotowana spółka, która nigdy nie prowadziła działalności gospodarczej

  • Posiada konto w banku oraz w pełni spłacony kapitał zakładowy
  • Ma wpisane podstawowe przedmioty działalności w urzędzie ds. działalności gospodarczej
  • Jest rejestrowana w urzędzie skarbowym jako płatnik podatku dochodowego
  • Parametry (nazwa, siedziba itp.) można zmienić według upodobania i potrzeb

Rejestracja spółki do VATu europejskiego

Usługą dodatkową dla naszych klientów jest złożenie wniosku o rejestrację spółki do VATu europejskiego – kompletacja i wysłanie wniosku do urzędu skarbowego  – wypełnienie wszystkich potrzebnych dokumentów i umów.