Prowadzenie księgowości

Cena końcowa naszych usług ustalana jest z klientem zawsze indywidualnie wg potrzeb klienta, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, ilości zatrudnionych osób, ilości generowanych i otrzymywanych przez Klienta dokumentów, dodatkowego raportowania lub sprawozdawczości.

OSOBY PRAWNE

                                                                                                

 • Kontrola a zaksięgowanie wszystkich faktur oraz dokumentów
 • Opracowanie i zaksięgowanie operacji bankowych
 • Księgowanie raportów kasowych, dokumentów wewnętrznych
 • sporządzanie i przekazywanie do urzędów skarbowych deklaracji podatkowych, raport miesięczny

 

OSOBY FIZYCZNE     

                                                                    

 • Kompleksowe prowadzenie ewidencji podatkowej
 • Prowadzenie oraz sporządzenie ksiąg przychodów oraz rozchodów
 • Prowadzenie oraz sporządzanie raportów kasowych
 • Ewidencjonowanie środków trwałych oraz ich amortyzacja
 • Prowadzenie i sporządzanie ksiąg wierzytelności oraz zobowiązań
 • Prowadzenie obowiązków ewidencyjnych u płatników VAT
 • Sporządzanie zeznań podatkowych, raport miesięczny

 

OBSŁUGA KADROWO – PŁACOWA

 

Kompleksowe prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i rozliczeń z ZUS

 

Prowadzenie biznesu w Czechach może być łatwiejsze i tańsze, jeżeli wynajmą Państwo biuro wirtualne, które będzie jednocześnie siedzibą firmy.

Jesteśmy w stanie zapewnić siedziby dla Spółek w Czeskim Cieszynie, Trzyńcu, Ostrawie, Pradze.

W ramach wynajmu biura wirtualnego zapewnimy usługi administracyjne, takie jak odbieranie i przechowywanie korespondencji, informowanie klienta za pośrednictwem poczty e-mail, jak również przekazywanie klientowi przesyłek i dokumentów do niego adresowanych.